Tuesday, July 31, 2018

Mẹ Ơi

Thơ & Sưu tầm: Thầy Thích Phước Hạnh
Phổ nhạc: Hoàng Lan
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment