Monday, January 15, 2018

Dòng đời cứ trôi

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Phối âm: Quốc Dũng

Trình bày: Bảo Yến

No comments:

Post a Comment