Thursday, December 8, 2016

Tự hỏi

Thơ: Mật Nghiêm (học giả Đặng nguyên Phả)
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh


No comments:

Post a Comment