Wednesday, December 7, 2016

Pháp âm bồ tát

Thơ: Tuệ Kiên
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Bảo Yến

No comments:

Post a Comment