Thursday, December 8, 2016

Một trái tim

Thơ: Mật Nghiêm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh

No comments:

Post a Comment