Thursday, November 10, 2016

Pháp Âm Bồ Tát

Thơ: Cư Sĩ Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Phối âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Bảo Yến

No comments:

Post a Comment