Saturday, November 12, 2016

CD Mộng Huyễn

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Bốn mùa / Hiếu Ngọc


Chiều quê / Vân Khánh

Kiếp luân hồi / Nhất Túy

Mộng Huyễn / Hồng Vân

Nước Mây / Trang Mỹ Dung

Sỏi đá / Hoàng Thơ

Ta là hạt cát / Xuân Chánh

Tạ Ơn / Bích Phượng

Thăm chùa cũ / Đông Đào

Thu Cảm / Vân Khánh

Tỉnh cơn mê / Tuấn Linh

No comments:

Post a Comment